Trung tâm phân tích là đơn vị được lựa chọn tham gia quan trắc, phân tích, kiểm tra đối chứng biến cố môi trường tại KCN Formosa Hà Tĩnh năm 2018.

           

            Trung Tâm Phân Tích trực thuộc Viện Hóa Học Công Nghiệp Việt Nam, được Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, theo chứng nhận VIMCERTS 087 quyết định số 2667/ QĐ-BTNMT  Bao gồm các lĩnh vực:

  PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

 1. Không khí: không khí xung quanh, khí thải. 
 2. Nước: Nước mặt, nước thải, nước dưới đất, nước biển. 
 3. Đất
 4. Trầm tích
 5. Bùn
 6. Chất thải rắn
QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG
 1. Quan trắc nước thải công nghiệp, nước mặt, nước ngầm, nước biển.
 2. Quan trắc khí thải các nhà máy và cơ sở sản xuất.
 3. Quan trắc đất, trầm tích, bùn, chất thải rắn.
 4. Quan trắc không khí xung quanh cơ sở 
 5. Quan trắc không khí khu vực làm việc.

            Trung tâm phân tích có đội ngũ cán bộ kỹ thuật có năng lực chuyên môn cao, nhiệt huyết. Trang thiết bị phân tích phòng thí nghiệm và các thiết bị quan trắc hiện trường hiện đại. Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường chuyên nghiệp, kết quả đáng tin cậy và nhanh chóng.  Quá trình quan trắc, kiểm nghiệm, tư vấn dịch vụ phù hợp, tuân thủ các yêu cầu theo Quy Chuẩn Việt Nam và các điều luật theo hiện hành.

            Ngoài ra, hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối, nhanh chóng đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

TIN LIÊN QUAN