Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam tổ chức khai trương Chi nhánh Phòng thử nghiệm khoáng sản, môi trường và ăn toàn thực phẩm tại Lào Cai. Đây là chi nhánh đầu tiên của khu vực Tây Bắc.


Khai trương chi nhánh Trung tâm phân tích Vilas 341 tại Lào Cai

Chi nhánh Phòng thử nghiệm vilas 341 tại Lào Cai đi vào hoạt động mở ra một bước khởi đầu cho việc tiến tới xây dựng phòng thử nghiệm phục vụ nhu cầu phân tích mẫu tại khu vực có năng lực tốt, thực hiện nhanh, đảm bảo chính xác. Chi nhánh sẽ tập trung phân tích 3 lĩnh vực gồm phân tích hóa học, lĩnh vực môi trường và nghiên cứu triển khai.


Tham quan Chi nhánh Trung tâm phân tích Vilas 341 tại Lào Cai.

Trên thực tế, mỗi năm Lào Cai có đến hàng nghìn tấn nông, lâm, thủy hải sản được xuất nhập khẩu qua khu vực biên giới cần được thực hiện phân tích, đánh giá, kiểm định nhanh nhất. Hơn nữa, trên địa bàn, nhiều lĩnh vực phát triển nhanh cần thiết phải thực hiện các phân tích như mẫu phân bón, hóa chất, quặng, đất đá, thuốc bảo vệ thực vật, quan trắc môi trường, thực hiện dự án về môi trường, nước thải khu công nghiệp… Cùng với điều đó là sự phát sinh hàng loạt các vấn đề về chất lượng hàng hóa, sản phẩm; hiện tượng lạm dụng hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, chất kích thích sinh trưởng; môi trường bị hủy hoại… Các vấn đề này dẫn tới đòi hỏi cần có những công cụ kỹ thuật để hỗ trợ các cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị sản xuất kiểm tra, kiểm soát và hướng tới ngăn ngừa, khắc phục những tồn tại nêu trên. Đồng thời đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp đánh giá được chất lượng sản phẩm khi tham gia hoạt động xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cũng như hội nhập sâu rộng vào thị trường thế giới.

TIN LIÊN QUAN