Để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển hướng tới việc duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm, công nghệ và dịch vụ hiện có, đồng thời áp dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại mới, Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam đã đầu tư chuẩn hóa cho phòng phân tích của mình – Trung tâm phân tích. Năm 2009, Trung tâm đã được công nhận tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005. Mới đây, Trung tâm cũng đã được đầu tư nâng cấp và được công nhận tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 phiên bản 2017 với mã số riêng: VILAS 341, trở thành một trong những phòng thử nghiệm đầu tiên của Việt Nam đạt tiêu chuẩn này.

Giám đốc Trung tâm phân tích, ông Nguyễn Đoàn Huy cho biết: “Trong những năm gần đây, các lĩnh vực đều có những yêu cầu, và phòng thí nghiệm phải đạt được những tiêu chuẩn chất lượng mà trong đó yêu cầu tuân thủ ISO 17025 – hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm – đã được đặt ra là những điều kiện tiên quyết để phòng thí nghiệm có thể đưa sản phẩm và kết quả phân tích của mình ra và được công nhận ngoài thị trường.”

Nói về tính ưu việt của tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, theo bà Nguyễn Thu Hiền – phó giám đốc trung tâm phân tích, bản nâng cấp này có một số lợi ích đặc trưng như: yêu cầu các phòng thí nghiệm phải hoạch định và thực hiện các hành động nhằm giải quyết các rủi ro cơ hội, tạo cơ sở cho việc nâng cao hiệu lực của hệ thống quản lý, giúp các phòng thí nghiệm đạt được kết quả tốt hơn, cũng như là ngăn ngừa được những ảnh hưởng tiêu cực. Đặc biệt, tính xuyên suốt của tiêu chuẩn từ khâu nhận mẫu cho tới khâu trả kết quả gồm nhiều mắt xích đan xen lẫn nhau và không thể tách rời cho phép Trung tâm tìm được và sẽ giải quyết đúng bất cứ khâu nào xảy ra sai sót liên quan đến chất lượng kết quả sẽ Trung tâm công bố. Từ đó, các cải tiến phù hợp sẽ được đưa ra để giúp cho các hoạt động của phòng thí nghiệm được xuyên suốt, linh hoạt; kết quả được đưa ra sẽ đáng tin cậy hơn.

Trong bối cảnh hiện nay, các kết quả thử nghiệm đòi hỏi ngày càng cao về độ nhạy, độ chính xác, để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. Chính do sự ưu việt của phiên bản ISO/IEC 17025:2017, và để giúp nâng cao năng lự quản lý nhà nước trong các lĩnh vực này, trong hai năm qua, Bộ Công thương đã đầu tư, hỗ trợ cho 15 phòng thử nghiệm của các viện nghiên cứu thuộc bộ quản lý tiến hành nâng cấp, chuyển dổi theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Trung tâm phân tích thuộc Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam cũng là một đơn vị trực thuộc bộ công thương đã được hỗ trợ để nâng cấp. Khi nhận được công nhận đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017, Trung tâm phân tích cũng đã được cấp mã số riêng: VILAS 341 và kết quả thử nghiệm được thực hiện tại đây sẽ có giá trị công nhận quôc tế.

Giám đốc Trung tâm phân tích cũng cho biết thêm: “Có được cái năng suất, chất lượng của ngành phân tích, thì chính là phải đầu tư được trang thiết bị hiện đại để đạt được các mục tiêu mà khách hàng mong đợi. Chúng tôi đã đầu tư được các thiết bị như máy sắc kí lỏng nâng cao, khối phổ, sắc kí khí khối phổ và một số thiết bị quan trọng khác phục vụ cho công tác quan trắc môi trường. Với những máy móc thiết bị này, hiện giờ chúng tôi đã có thể đáp ứng được những đối tượng mẫu như dư lượng cbvtv trong rau, củ, quả, dư lượng kháng sinh, dư lượng các chất kích thích trong thực phẩm. Đó là những lĩnh vực mà trong giai đoạn hiện nay đang rất được quan tâm, và tương lai sẽ còn được quan tâm hơn nữa.”

Bên cạnh việc đầu tư, nâng cấp trang thiết bị hiện đại, viện hhcn cũng chú trọng công tác đào tạo năng lực cho cán bộ để có trình độ quản lý và sử dụng hiệu quả thiết bị. Với việc chuẩn hóa, nâng cao năng lực của phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2017 đã gặt hái được nhiều thành quả, xây dựng được uy tín với khách hàng, góp phần không nhỏ trong công cuộc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa Việt Nam. Một phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc tế không chỉ là cơ hội phát triển của đơn vị đó trong nền kinh tế thế giới đang toàn cầu hóa mạnh mẽ, mà còn là yêu cầu tiên quyết trong công cuộc hội nhập chất lượng cho sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam.

TIN LIÊN QUAN