Phân tích rau củ quả

Ngày nay, sử dụng thuốc trừ sâu và thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp là yếu tố không thể thiếu để có sản phẩm với chất lượng tốt và đồng đều, phục vụ cho tiêu dùng trong nước, các tiêu chí đánh giá nông nghiệp sạch bao gồm: môi trường nông nghiệp, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, quy trình trồng trọt,thu hoạch, bảo quản, chế biến,...  Kèm theo đó, việc kiểm tra các yếu tố quan trọng trong nông nghiệp được các đơn vị và chủ doanh nghiệp ngày càng quan tâm. Kiểm tra giám định dư lượng thuốc trừ sâu và thuốc bảo vệ thực vật trong môi trường nông nghiệp, sản phẩm nông nghiệp là yếu tố cần thiết để khẳng định chất lượng sản phẩm và an toàn sản phẩm để đưa ra thị trường.

Trung tâm phân tích thực hiện các hoạt động thử nghiệm, xác định dư lượng thuốc trừ sâu và thuốc bảo vệ thực vật trong các đối tượng:

·      Sản phẩm nông sản.

·      Đất trong sản xuất nông nghiệp.

·      Nước trong sản xuất nông nghiệp.

 

 

Phương pháp thử áp dụng linh động: TCVN, ISO, Codex, FAO/FNP, IUPAC, AOAC, AOCSOIV, NF, EPA…

Phương pháp thử được lựa chọn dựa theo đối tượng mẫu kiểm tra, phụ lục công nhận Vilas 341 và theo yêu cầu của khách hàng.

Trung Tâm Phân Tích đã được Văn phòng công nhận chất lượngBOA, Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá công nhận hệ thống quản lý theo ISO/IEC 17025:2017 chuẩn mực quốc tế cho các hoạt động của tổ chức giám định mang số hiệu VILAS 341. Trung tâm Phân Tích có đội ngũ cán bộ có đầy đủ năng lực, trình độ và kinh nghiệm, có khả năng thực hiện các nội dung giám định có yêu cầu phức tạp đòi hỏi chuyên môn sâu trong lĩnh vực kiểm nghiệm dư lượng thuốc trừ sâu và thuốc bảo vệ thực vật trong đất, nước và sản phẩm nông nghiệp.

Trung tâm phân tích được đầu tư các thiết bị hiện đại như GC-MS sắc ký khí ghép khối phổ; LC-MS/MS sắc ký lỏng hiệu năng cao ghép đầu dò khối phổ 3 tứ cực; GC-ECD sắc ký khí ghép đầu dò bắt điện tử, để phục vụ cho phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, cùng với đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên môn sâu về lĩnh vực phân tích hiện đại, đáp ứng nhu cầu phân tích kiểm nghiệm đa dạng trong lĩnh vực nông nghiệp, hợp tác với các đơn vị sản xuất nông nghiệp đưa đến các sản phẩm chất lượng phục vụ cho nhu cầu về thực phẩm an toàn trong nước và các thị trường xuất nhập khẩu khó tính trên thế giới.

Dưới đây là một số thông tin vắn tắt về hoạt động phân tích kiểm nghiệm dư lượng thuốc trừ sâu và thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất và sản phẩm nông nghiệp:

Trung Tâm Phân Tích

 

 

Nội dung

 

Đối tượng phân tích

kiểm nghiệm

Rau

Củ

Quả

Chè: Chè xanh tươi, chè khô…

Đất sử dụng sản xuất nông nghiệp

Nước sử dụng sản xuất nông nghiệp

Tiêu chuẩn áp dụng

 

-       AOAC 2007.01 (TCVN 9333:2012)

-       TCVN, ISO, Codex, FAO/FNP, IUPAC, AOAC, AOCSOIV, NF, EPA…

 

Thông tư chỉ đạo của Bộ Y Tế

Thông tư 50/2016/TT-BYT

Các đơn vị đã và đang hợp tác

Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Hà Nội.

Chi cục nông lâm thủy sản Lào Cai.

Các hợp tác xã nông nghiệp trên cả nước.

Các doanh nghiệp sản xuất theo mô hình Vietgap, hữu cơ.

Từ những năm 1995, Trung tâm phân tích đã là đơn vị có uy tín và có nhiều kinh nghiệm trong ngành phân tích. Các đối tác tin tưởng và hợp tác lâu dài với Trung Tâm Phân Tích . Một số đối tác lớn có thể kể đến là các chi cục bảo vệ thực vật tại các tỉnh thành trên cả nước, các vựa rau củ quả hữu cơ lớn trên cả nước, các vùng nông nghiệp sạch, các hợp tác xã sản xuất rau sạch… Việc phân tích các chỉ tiêu dư lượng thuốc trừ sâu và thuốc bảo vệ thực vật sẽ được tiến hành thực hiện dựa trên đối tượng kiểm nghiệm và nhu cầu của từng đơn vị, khách hàng.

TIN LIÊN QUAN