Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Trung Tâm Phân Tích là đơn vị chủ chốt của Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam – một đơn vị có hơn 65 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất, phát triển ngành hóa , được nhà nước trao tặng Huân chương lao động hạng nhất vì những cống hiến cho nền kinh tế của đất nước.

 

Tiền thân của Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam là Phòng Thí nghiệm của Bộ Công Thương, hình thành trên cơ sở phòng thí nghiệm của sở mỏ Đông Dương cũ, năm 1955. Năm 1964, theo quyết định số 75 CP/TTg, ngày 30 tháng 4 năm 1964 của Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng, Viện nghiên cứu Hóa học hợp nhất với Phòng Hóa học thuộc Ủy ban Khoa học Nhà nước thành Viện Nghiên cứu Hóa học thuộc Bộ Công nghiệp nặng. Năm 1969, Viện Nghiên cứu hóa học đổi tên thành Viện Hóa học Công nghiệp, và năm 2007 đổi tên thành Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam.

 

Trung Tâm Phân Tích được phát triển từ Phòng phân tích thuộc Viện Hóa học Công nghiệp thành lập từ năm 1995. Với 25 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực hóa phân tích và quan trắc môi trường, trung tâm hiện là đối tác của nhiều cơ quan nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ như: Bộ Công Thương, Tổng Cục Môi trường, Cục Bảo vệ Môi trường Miền Bắc, Tổng cục Biển Hải đảo, Tổng cục Địa chất, Liên đoàn Địa chất Biển, Liên đoàn Intergeo, Liên đoàn địa chất Trung Trung Bộ, Cục quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, các sở khoa học công nghệ, sở tài nguyên môi trường Hà Nội và các tỉnh Hải Dương, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, Hưng Yên, Thanh Hóa, Quảng Ninh..., các cơ quan giám định hàng hóa xuất nhập khẩu như Vinacontrol, FCC, Việt Hà, Davicontrol, các cơ sở sản xuất công nghiệp và Chi cục Bảo vệ thực vật Hà Nội,…

 

Trung Tâm Phân Tích đã thực hiện nhiều dự án liên quan đến phân tích, khảo sát đánh giá hiện trạng môi trường, quan trắc môi trường và nhiệm vụ vệ sinh an toàn thực phẩm, dư lượng chất bảo vệ thực vật trong rau củ quả chè, … Trung tâm đã trực tiếp thực hiện và tham gia các đề tài cấp bộ, cấp Tổng Công ty..., đào tạo học viên chuyên ngành hóa phân tích, bồi dưỡng cán bộ chuyên ngành phân tích cho các sở khoa học, các công ty,...

Trung Tâm Phân Tích đã và đang hợp tác toàn diện với các Viện, Trung tâm nghiên cứu trong và ngoài nước trong nghiên cứu khoa học, qua đó liên tục nâng cao năng lực về thiết bị và trình độ cho cán bộ trong Trung tâm.

Ban giám đốc:

Giám đốc: ThS. Nguyễn Đoàn Huy

Điện thoại: 0979321866

Email: huynguyendoan@gmail.com

 

Phó giám đốc: ThS. Nguyễn Thu Hiền

Điện thoại: 0983661412

Email: hiennguyen77@gmail.com

 

Phó giám đốc: ThS. Nguyễn Thanh Bình

Điện thoại: 0904264811

Email: binhttpt@gmail.com