Phân tích nước

Phân tích kiểm nghiệm nước ăn uống, nước đóng chai, nước sinh hoạt, nước tưới tiêu, nước nuôi trồng thủy sản…

Nước là một phân tất yếu của cuộc sống, kiểm tra nguồn nước thường xuyên đảm bảo sự an toàn sử dụng và chất lượng cuộc sống của bạn. Với các cơ sở tập trung, ban ngành đoàn thể, nguồn nước cần được kiểm tra định kỳ, các xí nghiệp, nhà máy trường học  cũng cần có hồ sơ kiểm tra chất lượng nguồn nước định kỳ đảm bảo cung cấp nguồn nước an toàn cho học sinh, sinh viên, cán bộ, công nhân viên.

Trung Tâm Phân Tích đã được Văn phòng công nhận chất lượng quốc tế BOA cấp số liệu VILAS 341 - công nhận phù hợp với chuẩn mực của TCVN ISO/IEC 17025:2017 chứng nhận đủ điều kiện phân tích các loại nước ăn uống theo QCVN 01:2009/BYT, nước đóng chai theo QCVN 06-1:2010/BYT, nước sinh hoạt theo QCVN 02:2009/BYT. Bộ tài nguyên và môi trường cấp giấy chứng nhận số hiệu Vimcerts 087 đủ điều kiện quan trắc nguồn nước, phân tích kiểm tra, đánh giá các loại nước theo Quy chuẩn Việt Nam như QCVN 40:2011/BTNMT đối với nước thải công nghiệp, QCVN 14:2008/BTNMT đối với nước thải sinh hoạt, QCVN 28:2010/BTNMT đối với nước thải y tế, QCVN 08-MT:2015/BTNMT đối với nguồn nước mặt.

Đối tượng nguồn nước xét nghiệm phân tích kiểm tra của Trung Tâm Phân Tích bao gồm:

·      Nước ăn uống

·      Nước sinh hoạt

·      Nước khoáng và nước uống đóng chai.

·      Nước tưới tiêu.

·      Nước nuôi trồng thủy sản.

·      Nước biển xa bờ, nước biển gần bờ.

·      Nước thải sinh hoạt.

·      Nước thải sản xuất.

·      Nước thải y tế.         

·      Nước mặt ao, hồ, sông, suối..

·      Nước ngầm.

 

Trung tâm phân tích có đội ngũ cán bộ nhân viên giàu kinh nghiệm, năng lực chuyên môn giỏi cùng hệ thống trang thiết bị tiên tiến hiện đại. Chúng tôi cam kết trả kết quả chính xác và nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu phân tích kiểm tra đa dạng của khách hàng.

Ngoài dịch vụ phân tích, quan trắc, đánh giá nguồn nước. Trung tâm phân tích cũng đồng thời đáp ứng yêu cầu thiết kế, trang bị phòng thử nghiệm, đào tạo nhân viên phân tích kiểm nghiệm nước cho các phòng thí nghiệm và kiểm nghiệm trên cả nước, tư vấn về các vấn đề liên quan đến chất lượng nguồn nước – làm hồ sơ an toàn nguồn nước cho các công ty và đơn vị có nhu cầu.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và báo giá khi quý khách hàng có nhu cầu phân tích kiểm nghiệm nước với độ chính xác cao, kết quản nhanh chóng và chi phí hợp lý.

TIN LIÊN QUAN