Phân tích hoá chất

Dịch vụ phân tích kiểm tra hóa chất, nguyên liệu thành phẩm công nghiệp là một thế mạnh của Trung Tâm Phân Tích. Ra đời năm 1995, với mục đích chính là phục vụ các ngành công nghiệp trong thời kỳ đổi mới đất nước. Vì vậy, chúng tôi có kinh nghiệp dày dặn trong mảng dịch vụ này. Sự phát triển của đất nước, của khoa học và công nghệ giúp chúng tôi có thêm nhiều kỹ năng, kiến thức để liên tục đổi mới phương thức làm việc đón đầu khoa học công nghệ. Chúng tôi luôn tìm tòi, học hỏi, sáng tạo không ngừng để phân tích kiểm tra những nguồn hóa chất nguyên liệu mới, có chất lượng đảm bảo, phục vụ cho các ngành sản xuất công nghiệp. Dưới đây là một số các đối tượng phân tích, các đối tác đã và đang hợp tác với Trung tâm phân tích.

1.    Đối tượng phân tích

-       Kiềm: NaOH, Ca(OH)2,…

-       Axit : HNO3, HCL, H2SO4, axit acetic, axit oxalic, H3PO4

-       Muối: NaCl, Na2CO3, FeSO4, ZnSO4, muối Mohr, Al2SO4, CuSO4.2H2O, …

-       Các loại hóa chất khác sử dụng trong sản xuất và xử lý nước, chất thải như PAC, glucose, ZnO, stearate zinC, Javen, chloramin-T, nước rửa vàng bạc, Isopropyl alcohol, methanol, aldehyde acetic,…

2.    Tiêu chuẩn áp dụng và yêu cầu về các loại hóa chất đó thể hiện trong:

-       Các TCVN, ASTM, Indian standard,…

-       Một số tiêu chuẩn nội bộ do phòng thí nghiệm xây dựng dựa theo các tiêu chuẩn quốc tế khác.

3.    Một số đối tác gửi mẫu

-       Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam: Hóa chất sử dụng cho quá trình xử lý nước PAC, NaOH, H2SO4, Al2(SO4)3, Javen,…

-       Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Hòa Hưng Phú: IPA, Methanol, Ethanol, H2SO4,..

-       Công ty Cổ phần Thức Ăn Chăn Nuôi Pháp Việt: ZnO, CuSO4, FeSO4,…

-       Công ty TNHH V&T: CuSO4.5H2O,…

-       Nhà Máy In Tiền Quốc Gia: NaOH, PAC, H2SO4,…

-       …

TIN LIÊN QUAN