Quy trình trả kết quả

Ø  Kết quả sẽ được trả cho khách hàng sau 5-7 ngày làm việc kể từ khi nhân được mẫu

Ø   Mẫu sẽ lưu 5-7 ngày sau ngày trả kết quả.

Ø  Kết quả sẽ được gửi qua mail khách hàng,

Ø  Phiếu kết quả gốc và các giấy tờ liên quan được gửi chuyển phát nhanh tới địa chỉ của khách hàng.

Lưu ý

Với các đối tượng mẫu khác nhau, cách bảo quản và lượng mẫu tổi thiểu khác nhau . Vì vậy, để kết quả được chính xác quý khách vui lòng liên hệ hotline để được tư vấn.

TIN LIÊN QUAN